RIJKSOVERHEID
BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE

Ouderenmishandeling stop je niet zomaar. Erover praten, is een goede eerste stap.

bureau Y&R Not just Film  |  art Michel Jongeneel  |  copy Elise van der Velde  |  fotograaf Manon van der Zwaal